Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

D66 wil dat mensen met plezier in Ouder-Amstel wonen. Er wordt gestreefd naar een diverse bevolkingssamenstelling.

  • D66 wil dat de gemeente afspraken maakt met de woningbouwcorporatie over haar kerntaak: het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen.
  • Waar mogelijk moeten er betaalbare starterswoningen en levensloopbestendige woningen worden gebouwd.
  • In het Dorpshart Duivendrecht moeten zo  snel mogelijk woningen worden gebouwd conform het daartoe reeds opgestelde plan.
  • De ontwikkeling van de Nieuwe Kern moet leiden tot een substantiële toename van het aantal woningen in Ouder-Amstel. Hierdoor zal de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. Wonen en werken moeten in de Nieuwe Kern worden gecombineerd met groene en recreatieve voorzieningen.
  • Het Kampje moet worden ontwikkeld tot een sfeervol en aantrekkelijk dorpscentrum van Ouderkerk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018