Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer en Vervoer

De fiets is een handig, gezond en duurzaam vervoermiddel. D66 streeft ernaar andere vormen van mobiliteit dan automobiliteit   te stimuleren. D66 is voorstander   van autoluwe dorpskernen en gebieden rondom scholen om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten. Kinderen – en hun ouders – moeten zoveel   mogelijk veilig op de fiets naar school (kunnen) komen. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk gemeden.

D66 is sterk voorstander van openbaar vervoer, maar dan wel van goede kwaliteit en met de garantie van een goede bereikbaarheid. Wat dat betreft is D66 van mening dat het openbaar   vervoer de laatste jaren eerder is verslechterd dan verbeterd. Helaas heft de gemeente geen directe verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer. De gemeente moet zich in de regio inzetten voor een goede bereikbaarheid. D66 heeft de volgende wensen:

  • Extra handhaving  van de verkeersregels en –normen op de tijden dat de kinderen naar en van school fietsen.
  • Bij keuzes over de inrichting van wegen met een beperkte capaciteit ligt voor D66 de prioriteit bij fietsers en hulpdiensten, daarna bij de bus, en tenslotte bij de auto.
  • Haltes voor het openbaar vervoer moeten veilig en goed bereikbaar zijn en een goede fietsenstalling hebben.
  • R-net lijn 300 (voorheen Zuidtangent) moet minstens net zo vaak blijven rijden als nu, zeker niet minder.
  • Een lift bij NS-station Duivendrecht aan de kant van de Rijksstraatweg.
  • Een betere openbaar vervoerverbinding tussen Duivendrecht en Ouderkerk.
  • Een goede fietsenstalling bij station Van der Madeweg.
  • Verkeerseducatie moet een vaste plek hebben in alle klassen van het basisonderwijs.
  • Regelmatig overleg met de politie over snelheidscontroles op 30 en 50 kilometer wegen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018