Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid en Handhaving

Voor D66 staat de veiligheid van de burgers en hun bezittingen voorop. Inwoners moeten zich thuis,   maar ook op straat en in winkels veilig voelen. Bijzondere   opsporingsambtenaren kunnen een rol spelen bij de handhaving van regels, maar   het geweldsmonopolie blijft altijd bij de politie.

  • De oprichting van de Nationale Politie mag niet betekenen dat er minder aandacht is voor de lokale veiligheid. Daarom wil D66 dat de gemeenteraad nauw betrokken is bij de vaststelling van locale prioriteiten die ingebracht worden bij de  driehoek Burgemeester – Openbaar Ministerie  – Politie.
  • D66 wil dat de wijkagent zichtbaar en bereikbaar is en verbonden is met de wijken waarin hij werkt.
  • D66 is voorstander van actieve opsporing van fraude met gemeentelijke uitkeringen, maar die opsporing dient wel binnen privacy kaders te blijven die zijn opgesteld door de gemeenteraad.
  • D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van verloedering en onveilige plekken door de inzet van politiemensen op straat. Er rust wat D66 betreft geen taboe op cameratoezicht, maar de privacy en effectiviteit moeten voldoende gewaarborgd zijn. Indien wordt overgegaan tot cameratoezicht, dan zal deze inzet voor een bepaalde termijn zijn en pas worden voortgezet na een positieve evaluatie door de gemeenteraad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018