Steun ons en help Nederland vooruit

Sport

Sport en actief bewegen zorgen ervoor dat mensen zich fit en gezond voelen. Wij vinden   sport goed voor het individu, en voor onze samenleving: vaak maken mensen   daardoor ook deel uit van een sociaal netwerk.

  • D66 wil dat mensen die willen   sporten, dat ook kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze   gemeente gemakkelijk toegang heeft tot sportieve activiteiten.
  • D66 wil dat de gemeente samen met clubs deelname aan sport stimuleert bij mensen die nu nog niet deelnemen aan   sport. Bijvoorbeeld door het Fitaal-project uit te breiden naar Duivendrecht.
  • Onze sportclubs werken met veel vrijwilligers, die wij cruciaal vinden voor een goed functioneren. D66 wil deze clubs blijven ondersteunen door bijvoorbeeld kennisuitwisseling met andere clubs te stimuleren en waar mogelijk het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers.
  • D66 wil dat sporten voor alle jeugd mogelijk is. Er zijn echter gezinnen waarvoor de contributie van een sportclub en de aanschaf van benodigde kleding en andere materialen een financieel probleem vormen. D66 wil in overleg met de sportverenigingen kijken naar de   mogelijkheden om kinderen uit die gezinnen toch te laten sporten.
 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018