Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke Ordening

Binnen de gemeentegrenzen is het gemeentebestuur verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening. De gemeente heeft echter geen zeggenschap over de provinciale- en rijkswegen op ons grondgebied. De gemeente moet zich echter onverminderd inzetten voor goede bereikbaarheid én goede (liefst bovenwettelijke inpassingsmaatregelen, zodat geluids-,  milieu- en gezondheidsnormen niet worden overschreden. D66 heeft de volgende wensen:

  • Goede bereikbaarheid van Duivendrecht bij evenementen in de Arena. De automobilisten op de A2 en de A10 moet tijdig worden geadviseerd een andere afslag te nemen.
  • In het Arena-gebied komen er geen nieuwe parkeerplaatsen bij.
  • Het tankstation op de A9 (bij het Amsterdamse Bos) wordt niet verplaatst naar de Ronde Hoep.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018