Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugd

D66 wil dat er in Ouder-Amstel een leefklimaat is, waarin jongeren veilig kunnen opgroeien en gestimuleerd worden hun talenten te ontplooien.D66 vindt dat opvoeden de   verantwoordelijkheid van ouders is. Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet er laagdrempelige hulp voorhanden zijn. De gemeente doet hierbij het volgende.

  • D66 wil dat jongeren hun intellectuele, culturele en sportieve talenten binnen de        gemeente kunnen ontplooien.  Indien dit door de financiële situatie van het gezin niet mogelijk is, wil D66 dat er met de scholen, culturele instellingen en sportverenigingen gekeken wordt naar de mogelijkheden om toch actief deel te nemen aan de gewenste activiteiten.
  • Hulp bieden aan jongeren bij (dreigende) problemen en schooluitval door het vormen van een ‘kernteam’ waarbij één contactpersoon verantwoordelijk is voor het indiceren van de juiste zorgbehoefte, het opstellen van een integral zorgplan en het verlenen van de juiste zorg.
  • Bewustwording door voorlichting en handhaving van de alcoholleeftijd (18 jaar) in de horeca  en bij evenementen.
  • Bewustwording door voorlichting van de risico’s van drugs.
  • De gemeente neemt een actieve rol in het bevorderen van de aansluiting van scholen op de arbeidsmarkt. Door het stimuleren van stageplekken, het ondersteunen van werk-leertrajecten en het bijeenbrengen van met name MKB-ondernemingen en scholen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018