Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën en Economie, Winkelkernen, Amstel Business Park

De economische crisis en de decentralisatie van overheidstaken leggen een grote verantwoordelijkheid bij en een groot beslag op de begrotingen van gemeenten.De gemeente moet de komende jaren meer taken uitvoeren met minder geld.D66 wil de lastenverzwaring voor de burger zoveel mogelijk beperken.

 • D66 vindt dat de gemeente moet uitspreken wat haar kerntaken zijn (o.a.: openbare ruimte, sociaal beleid). Eventuele noodzakelijke bezuinigingen moeten met name de activiteiten treffen, die niet tot de kerntaken behoren.
 • D66 vindt dat verhoging van de OZB alleen moet worden overwogen, als daarmee voorzieningen kunnen worden behouden die in een grote behoefte voorzien en niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden.
 • D66 wil dat de gemeentefinanciën transparant, tijdig beschikbaar en volledig verantwoord zijn. Een actieve gemeentelijke rekenkamer is daarbij nuttig.
 • Het kunnen genereren van eigen inkomsten van een culturele instelling wordt positief meegewogen bij een besluit tot subsidieverlening.
 • D66 vindt dat subsidies altijd tijdelijk zijn en periodiek moeten worden geëvalueerd.
Voor D66 is het belangrijk dat winkelkernen aantrekkelijk blijven, zodat deze als sociale  ontmoetingsplaats kunnen dienen. Dit is goed voor onze inwoners en voor onze   ondernemers. Vitale winkelkernen versterken het dorpse karakter en de sociale   samenhang. Ook zijn ondernemers belangrijk voor werkgelegenheid en zorgen zij   ervoor dat mensen in het dorp blijven. D66 wil de winkelkernen op   verschillende manieren aantrekkelijk houden.

 • Het stimuleren van activiteiten met inwoners, winkeliers en/of gemeente. Denk aan lokale markten met lokale producten uit de omgeving en culturele activiteiten in en rond de winkelstraten.
 • De omgeving in en rond de winkelstraten moet aantrekkelijk worden gehouden door het instellen van een leegstandsverordening. Winkelbezoek voorkomt verpaupering. Dus: investeren in de winkelkernen samen met de ondernemers.
 • Het tegengaan van leegstand door bijvoorbeeld het vullen van etalages met acties, het huisvesten van pop-up stores (tijdelijke winkels) en het tijdelijk toestaan van horeca.
 • De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de winkelstraten moet goed zijn, zodat ouderen, mensen die minder goed ter been zijn en jonge gezinnen met kleine kinderen ook kunnen winkelen.
 • Beschikbaarheid van Wifi in winkelstraten en op -pleinen.
 • D66 is tegen invoering van reclamebelasting.
Voor D66 is het belangrijk dat het vestigingsklimaat op het Amstel Business Park aantrekkelijk blijft.D66 denkt daarbij aan:

 •   Gezamenlijk beheer van de openbare ruimte..
 •   Goede bewegwijzering
 •   Invoeren van parkmanagement
 •   Afspraken over beveiliging.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018