Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur

Ook voor cultuur geldt dat het mensen bij elkaar brengt. Kunst en cultuur geven kleur aan onze samenleving en verruimt onze blik

  • D66 wil dat de gemeente inwoners betrekt bij de keuze van beeldende kunst in onze gemeente.
  • Inwoners zouden meer betrokken moeten worden bij het verleden van de gemeente. Ouder-Amstel heeft immers een rijke geschiedenis. Wanneer inwoners zich hiervan bewust zijn, neemt de waardering toe voor de omgeving zoals die nu is.
  • D66 vindt dat de gemeente optimale kansen moet bieden aan mensen die met cultuur, kunst en creativiteit bezig zijn. Dat kan bijvoorbeeld door bibliotheken en andere culturele instellingen bij elkaar te brengen: ruimtes kunnen gezamenlijk worden gebruikt, exposities kunnen in openbare gelegenheden worden gehouden. Dat kan ook door middel van gezamenlijke initiatieven en uitvoering van projecten.
  • De gemeente velt geen inhoudelijk oordeel over de kwaliteit of toelaatbaarheid van kunstuitingen. Wanneer selectie op kwaliteit nodig is, dan heft oordeelsvorming door een onafhankelijke commissie de voorkeur.
  • D66 wil dat actieve deelname aan culturele activiteiten voor alle jeugd mogelijk is. Indien dit voor gezinnen een   financieel probleem vormt, wil D66 in overleg met de culturele instelling   kijken naar de mogelijkheden om kinderen uit die gezinnen toch te laten deelnemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018