Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en Burger

Het is goed om te blijven zoeken of andere vergader- en overlegvormen, waarbij creativiteit en inventiviteit meer kans krijgen. Niet alleen voor de raad en het college, maar ook vooral met belanghebbenden, inwoners, ondernemers etc. 

  • Het beleid van de gemeente wordt gemaakt voor  de inwoners. De mening van inwoners moet dan ook bij het maken van beleid getoetst  en beargumenteerd worden meegenomen  in de afwegingen.
  • Inwoners kunnen hun ideeën voor verbetering van hun buurt plaatsen op een site. De gemeente faciliteert deze site en helpt om middelen te vinden om breed gedragen  ideeën ten uitvoer te brengen. De gemeente motiveert haar inwoners en bedrijven om van deze site gebruik te maken. Bedrijven worden gestimuleerd  om mee te denken en te handelen om ideeën ten uitvoer te brengen.
  • D66 vindt dat het gemeentelijk apparaat  dienstbaar is aan de inwoners. Het streven naar klantgerichte dienstverlening  moet verankerd worden in een aantal meetbare doelstellingen. Deze doelstellingen zijn onderdeel van een jaarlijkse meting van klantgerichtheid van het handelen van zowel ambtenaren als bestuurders.
  • Het functioneren van de gemeente is toegankelijker als doelstellingen meetbaar zijn en het resultaat van de doelstellingen beargumenteerd wordt gecommuniceerd. Het jaarverslag en de begroting van de gemeente zijn voor de inwoner goed leesbaar en begrijpelijk.
  • De fractie van D66 omschrijft haar ingenomen  standpunten en behaalde resultaten op de lokale site.
  • De fractie van D66 gaat op zoek naar de mening van inwoners en belangengroepen en neemt deze mee in haar besluitvorming.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018