Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

De gemeente streeft naar zoveel mogelijk hergebruik van afval. Hiermee wordt de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk gehouden. Als afval slecht gescheiden   wordt, kost de verwerking meer en stijgt dus ook de afvalstoffenheffing.

  • Gestimuleerd moet worden dat de ondergrondse afvalcontainers worden gebruikt voor het gescheiden inleveren van papier, glas, plastic en restafval.
  • De openingstijden van de gemeentewerf moeten worden verruimd.
  • De gemeente dient met haar Eigen activiteiten voorop te lopen in hergebruik.
  • D66 wil dat er bij winkeliers op wordt aangedrongen dat er geen gratis plastic draagtassen meer worden verstrekt. Wel kunnen, als alternatief, inwoners plastic tassen zelf inleveren in  winkels en andere klanten kunnen deze weer hergebruiken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018