Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Antwoorden D66 op de stellingen (zoals ook verschenen in het weekblad Ouder-Amstel)

Stelling 1: Er moeten meer evenementen plaatsvinden bij de Ouderkerkerplas.

Oneens. D66 is NIET voor meer evenementen bij de Ouderkerkerplas.

D66 heeft voor het evenementenbeleid voor onze gemeente gestemd, omdat in dit beleid duidelijk wordt aangegeven welke evenementen wij wel willen en welke niet.
D66 vindt dat ons mooie recreatiegebied bij de Ouderkerkerplas haar landelijke karakter moet behouden en ruimte voor rust en natuur moet blijven bieden. D66 ziet daarbij wel mogelijkheden voor kleinschalige, culturele en sportieve activiteiten, waarin het evenementenbeleid ook voorziet. Het toestaan van een horecavoorziening kan het recreëren aan de Ouderkerkerplas nog prettiger maken. Grootschalige activiteiten zoals een dancefestival zijn één keer per jaar mogelijk, maar wel binnen duidelijke grenzen zodat onze inwoners maar weinig overlast ervaren. Verder vindt D66 het belangrijk dat de gemeente hierover met de inwoners goed in gesprek blijft.
D66 vindt dat ons mooie recreatiegebied iets te bieden moet hebben voor jong en oud, en ziet graag dat mensen die daar ideeën voor hebben bij de gemeente aankloppen.

Stelling 2: De Nieuwe Kern is een maatje te groot.

Oneens.

De Nieuwe Kern is een grote opgave waarmee Ouder-Amstel de mogelijkheid heeft om samen met de grondeigenaren een mooie wijk te maken. Ouder-Amstel neemt haar verantwoordelijkheid om met veel kunde in huis, een duurzame en kwalitatief hoogwaardige uitbreiding van woningen te realiseren. We zijn een volwaardige gesprekspartner voor de partijen die met ons samenwerken. DNK kan in de grote vraag naar woonruimte voorzien. Het is een kans om binnen de gemeente woningen te bouwen waar mensen al jaren zoeken. D66 streeft in de wijk naar een woonomgeving voor alle leeftijden en alle inkomensgroepen. Ook jongeren die noodgedwongen lang thuis wonen omdat ze geen geschikte en betaalbare woning kunnen vinden, kunnen hier terecht. D66 wil: (1) dat de wijk zo wordt gebouwd dat elkaar ontmoeten wordt gestimuleerd, (2) dat de wijk gasloos wordt (duurzame warmte- en koudebronnen), (3) dat de woningen energieneutraal worden en (4) dat in DNK hoogwaardige onderwijsvoorzieningen komen (voortgezet onderwijs).

 

Stelling 3: De Ronde Hoep moet worden ingericht als calamiteitenberging.

Eens.

D66 had het liever niet gehad, maar door de Provincie Noord Holland is bepaald dat onze prachtige en unieke polder het stempel van calamiteitenberging heeft gekregen. Door de klimaatverandering moest er een oplossing komen om in geval van uiterste nood, met een risico van 1 keer per 100 jaar, overtollig water uit de Amstel weg te kunnen laten vloeien om nog grotere schade elders te voorkomen. In ons land van polder en water wordt een groot aantal inwoners in de wijde omgeving dus beschermd waarvan de inwoners in de Ronde Hoep de gevolgen van moeten ondervinden. De inwoners van de polder zijn jarenlang in onzekerheid over die gevolgen. D66 komt op voor de belangen van de inwoners van de polder. Wij willen geen Groningse toestanden, waar inwoners jarenlang moeten strijden voor een reële schadevergoeding. Inwoners moeten zekerheid krijgen over wat het voor hen betekent dat de polder ingericht wordt als calamiteitenberging. D66 wil dat voor de inwoners van de Ronde Hoep vooraf een goede schaderegeling gegarandeerd wordt. Zowel het Waterschap als de gemeente hebben de plannen bijna gereed. De inwoners kunnen daarna voor hun recht opkomen en tegen die besluiten hun zienswijze en bezwaar indienen.

Gepubliceerd op 07-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018