Steun ons en help Nederland vooruit

Wendela van den Brink

Fractievoorzitter

“We moeten ons historisch en groene dorpskarakter koesteren en het erfgoed behouden”

Lange termijnvisie in plaats van kortstondig succes staan bij mij voorop. Net zoals voor mij het maatschappelijk belang het uitgangspunt vormt, echter zonder de belangen van individuele inwoners uit het oog te verliezen. Dat betekent voor mij dat als iemand hulp van de gemeente nodig heeft, die hulp er ook moet zijn. Het betekent voor mij ook dat daar waar mensen onderling betere, efficiëntere en meer rechtvaardige oplossingen bedenken voor maatschappelijke kwesties dan de overheid, de overheid daarvoor de ruimte geeft. Het is daarom belangrijk dat inwoners mee kunnen praten over bijvoorbeeld de nieuwbouw in De Nieuwe Kern, de verbreding van de Amstelbrug, de levendigheid van het Dorpsplein, de veiligheids- en verkeerssituatie rondom de scholen, de ontwikkelingen op het Kampje, etc.

Ik ben een groot voorstander van duurzaamheid. De overheid moet het goede voorbeeld geven en duurzaamheid moet een belangrijk onderdeel zijn bij de besluitvorming op alle beleidsonderdelen. Tevens verwacht ik van de overheid dat zij duurzaamheid helder uitdraagt naar en stimuleert onder de inwoners.

In de periode 2014 – 2018 was ik eerst fractieassistent en sinds november 2016 ben ik raadslid namens D66. Binnen de D66-fractie ben ik verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, Centrumplan Ouderkerk & Kampje, Ronde Hoep calamiteitenberging, een aantal woningbouwprojecten, milieu & duurzaamheid, verkeer & vervoer en onderwerpen op het gebied van het bestuur van de gemeente. Ook na de verkiezingen van 21 maart 2018 wil ik graag de ideeën en wensen van D66 zoveel mogelijk realiseren voor Ouder-Amstel.

Ik ben fiscaal jurist. Namens een aantal internationale organisaties adviseer ik overheden in ontwikkelingslanden over mogelijke aanpassingen in hun belastingwetgeving aan de internationale principes, zodat die landen beter in staat zijn om hun eigen belastinginkomsten te optimaliseren.

 

We moeten ons historisch en groene dorpskarakter koesteren en het erfgoed behouden