Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 februari 2013

D66 heeft nieuwe fractieassistent

De gemeenteraad heeft afgelopen raadsvergadering ingestemd met de benoeming van Rebecca Vandenabeele tot fractieassistent van D66. Rebecca neemt het assistentschap over van Bob Potter, die deze funktie sinds de verkiezingen in maart 2010 met grote zorgvuldigheid en inzet heeft uitgevoerd. Vanwege een intensieve periode  in zijn loopbaan is woordvoering in de commissies nu wat…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 januari 2013

Raadsvergadering 13 December 2012 (Overige)

In de laatste Gemeenteraadsvergadering heeft D66 gepleit voor een (digitale) enquête over de afvalinzameling. Ook hebben we vooruitlopend op de economische visie een motie ingediend om de eerste zondagen van het jaar 2013 als koopzondag aan te wijzen. Het college van B&W vraagt om budget om een onderzoek te doen naar modernisering van afvalinzameling.…

Bekijk nieuwsbericht

Raadsvergadering 13 December 2012 (Dorpsplein)

In de raadsvergadering van 13 december 2012 heeft D66 het voorstel van het college gesteund om te zorgen dat er snel actie wordt genomen wat zal leiden tot een vernieuwd mooi Dorpshuis en een aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte met een veilige verkeerssituatie in Duivendrecht.  D66 heeft in diezelfde raadsvergadering betoogd dat het enorm spijtig…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 november 2012

Persbericht november

D66 heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling voor 2013 in de afgelopen Raadsvergadering vooral hard gemaakt voor de ondernemers in onze gemeente.  Het zal iedereen opvallen. Zowel in Duivendrecht als Ouderkerk stoppen ondernemers met hun winkel. Veel winkeliers hebben het moeilijk. Met alle rumoer rondom het nieuwe kabinet worden we allemaal nog voorzichtiger met het…

Bekijk nieuwsbericht

Algemene beschouwingen

Algemene Beschouwingen begroting 2013 Geachte aanwezigen, wethouders, burgemeester en collega raadsleden, In de middeleeuwen zorgden de heren van Aemstel voor ontwikkeling, in de jaren vijftig tot tachtig was het de staat. Nu worden steeds meer taken naar de gemeenten doorgeschoven.  Verschuiving van taken van nationaal naar gemeentelijk niveau zal betekenen dat inwoners op…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 23 september 2012

Raadsvergadering 18 september 2012 Stadspas

Afgelopen dinsdag 18 september was er een extra raadsvergadering met de stadspas als onderwerp. De stadspas die onze gemeente elk jaar € 25.000 kost. Het college van Burgemeester en Wethouders had een voorstel ingediend om deze op te zeggen onder voorwaarden.  Het standpunt van het college is dat de stadspas een voorziening moet…

Bekijk nieuwsbericht

Column Bart-Jan Wielinga

In Ouderkerk is nu sinds een paar weken de nieuwe Jumbo supermarkt open op het Sluisplein. Tijdens de verbouwing was de zaak dicht. Gedurende deze tijd was het beredruk bij de Plus in de Dorpsstraat. Men voorzag zoveel drukte dat deze ook op zondag open was. Een novum voor Ouderkerk. In Duivendrecht is het heel normaal om op…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 6 mei 2012