Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 mei 2022

Brief van wethouder Willem

Wethouder Willem Jansen kijkt terug op zijn werk als wethouder in Ouder-Amstel. Hij beschrijft de afgelopen  maanden en staat stil bij de teleurstellende uitslag van de verkiezingen en de opgave die er de komende jaren ligt voor de gemeente.

Beste D66-er,

De laatste twee maanden heb ik als wethouder weer heel mooie momenten mogen meemaken. Zo zijn we in Ouderkerk, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, in het oude Hekmangebouw gestart met een plek waar Oekraïense kinderen in veiligheid kunnen bijkomen en wennen aan het schoolritme. De website Beleefouder-amstel.nl is gelanceerd. Inwoners en geïnteresseerden krijgen op deze website een beeld van alle mooie activiteiten in onze gemeente. Zo versterken we de draagkracht van ons monumentaal erfgoed en lokale middenstand. De dag na het kampioenschap van Ajax was er op basisschool A. Bekema in Duivendrecht de eerste Ajax Life clinic. Mooier kon niet voor de kinderen! Als onderdeel van de afspraken voor De Nieuwe Kern, organiseerde de Ajax Foundation een dag met natuurlijk sport, maar ook informatie over sociale media, omgaan met geld en gezonde voeding. En komende week is er weer een debattoernooi voor basisschoolleerlingen, onderdeel van het programma onderwijs.

Maar de laatste weken waren ook minder mooi: laat ik eerlijk zijn. Ik was, net als alle andere D66-ers in onze afdeling, teleurgesteld in het verkiezingsresultaat. We hoopten en maakten ons hard voor een derde zetel. Uit de verkiezingsuitslag blijkt echter dat we onvoldoende mensen in de gemeente hebben kunnen bereiken. Dat betekent dat we nog harder moeten werken om het gesprek aan te gaan met de kiezer de komende jaren. Ik vind het mooi om te zien hoe de nieuwe fractie dit oppakt. Wendela is hier samen met Marlies en commissieleden Wouter en Annemiek hard mee bezig. Er is een steunfractie ingesteld, die tot nu toe bestaat uit Sybrig, Remco en Coen. De steunfractie ondersteunt de fractie met zijn/haar kennis op bepaalde gebieden. Als je interesse hebt om mee te denken, schuif dan vooral aan en neem contact op met Wendela of Marlies (wendela.van.den.brink@ouder-amstel.nl).

Ook de coalitievorming is natuurlijk een tegenvaller. Direct na, of zelfs voor, de verkiezingen kwam de voorgenomen coalitie van OAA, VVD en GroenLinks al tot stand. De besprekingen tussen deze drie partijen zijn nog gaande. De uitdagingen, in het bijzonder gezien onze kwetsbare financiële positie, zijn groot. De komende jaren vraagt dit volgens mij om stabiliteit, een open bestuurscultuur en sociaal en toekomstgericht beleid. Ik ben benieuwd hoe de drie partijen, het rechtse blok van VVD/OAA met zes zetels en GroenLinks met twee zetels, dit denken te gaan invullen. En hoe de nieuwe GroenLinks kandidaat-wethouder naar de samenwerking kijkt.

Mede gezien onze financiële positie is het belangrijk om inwoners goed te informeren waar zij de komende jaren op kunnen rekenen. Wat kunnen onze inwoners verwachten aan zorg, ondersteuning en voorzieningen in onze gemeente? Welke dienstverlening, welk niveau van groenonderhoud en verkeersveiligheid wordt geboden? Wat doen we voor mensen die minder verdienen en blijven we investeren in de toekomst van onze kinderen?

De financiële situatie van de gemeente vraagt om snel ingrijpen, maar daarbij moet ook gekeken worden naar wat belangrijk is voor onze inwoners en de effecten op lange termijn. De positieve of negatieve effecten van sommige besluiten merken we vaak pas op de lange termijn. Een langetermijnvisie voor de komende acht tot twaalf jaar is naar mijn mening noodzakelijk. Ik ben bezorgd dat sommige partijen slechts verantwoordelijkheid nemen voor de korte termijn en de effecten op lange termijn liever buiten beschouwing laten.

Ouder-Amstel heeft enorm veel kwaliteiten en kansen, zoals ons landelijke gebied, historische kernen en de uitbreidingsmogelijkheden. Belangrijk is om in samenhang naar de toekomst te kijken en projecten geen los zand te laten zijn. Duivendrecht en de uitbreidingsgebieden, zoals De Nieuwe Kern en Entrada, moeten elkaar versterken, goede verbindingen en uitwisseling tussen deze gebieden is van groot belang. In het centrum van Ouderkerk liggen verschillende locaties die op termijn anders ingevuld dienen te worden. Daar liggen enorm veel kansen, maar alleen als er nagedacht is over wat er nodig is voor het dorp en wat waar kan/moet komen.

D66 heeft de afgelopen jaren enorm gehamerd op en geïnvesteerd in participatie. Samen met Rineke Korrel (CDA) hebben we, eerst Marian en later ik, in intensief overleg met inwoners het Centrumplan tot een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Voor het plan voor nieuwbouw van Het Kofschip en De Amstelschool op de locatie Bindelwijk heb ik intensief gesproken met inwoners in de omgeving van de Bindelwijk. Het is zoeken en puzzelen en gaat met ups en downs, maar betrekken van inwoners is van groot belang voor het draagvlak en de kwaliteit van plannen. De vorige fractie, en Sybrig in het bijzonder, heeft constant gewezen op het belang van participatie en daar input voor gegeven aan het college.

Als D66 willen we nog veel meer inzetten op het betrekken van de inwoners, niet alleen bij fysieke projecten. We willen bijvoorbeeld dat de gemeente inzet op het betrekken van jongeren bij de wijze waarop ze willen opgroeien in onze gemeente, inwoners betrekken bij onze moeilijke financiële positie en inwoners activeren om een bijdrage te leveren aan hun directe woonomgeving en onze gemeente. Dat is, juist gezien onze beperkte financiële mogelijkheden, ook hard nodig. Want zo kunnen we toch dingen mogelijk maken. Er is gelukkig in onze gemeente een zeer grote groep betrokken inwoners die, als zij serieus genomen worden, graag een bijdrage leveren.

Juist deze tijd biedt kansen om het gesprek te voeren over beleidskeuzes en de effecten hiervan op het leven van onze inwoners. De wijze waarop tot nu toe het formatieproces verloopt, geeft nog weinig hoop voor de komende vier jaar. De komende tijd zal blijken of de formerende partijen ook daadwerkelijk het gesprek met de inwoners aangaan.

Ik heb met groot plezier de afgelopen periode gewerkt als wethouder. Graag was ik doorgegaan als wethouder om een bijdrage te blijven leveren aan onze mooie gemeente. Ik blijf me voor de tijd die me rest, binnen mijn huidige mogelijkheden, hard maken voor onze inwoners.

Groet,

Willem