Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 maart 2022

Een uitslag met twee gezichten

De campagne zit erop en de stemmen zijn geteld. Gisteren heeft 58,8% van de inwoners van de gemeente Ouder Amstel hun stem uitgebracht, waarvan 16,3% op D66 heeft gestemd. Dat is meer (+ 0,6%) dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en hiermee behouden we 2 zetels in onze gemeenteraad.

Dat is op zichzelf een mooi resultaat. Te meer als je je bedenkt dat we al meer dan 10 jaar de verantwoordelijkheid dragen in het College en tussentijds een wisseling van wethouder hebben gehad vanwege de benoeming van Marian van der Weele als burgermeester in de gemeente Waterland. Hiervoor dank en hulde aan ons team: Willem Jansen (wethouder), Sybrig van Keep en Wendela van den Brink – van Agtmaal (raadsleden) en Annemiek van Rooy, Marlies Ledegang – de Ruiter en Remco van Dijk (commissieleden).

Maar we zijn ook niet helemaal tevreden. Het CDA heeft deze verkiezingen niet meegedaan en de vrijgevallen zetels zijn helaas naar andere partijen gegaan. We feliciteren deze partijen, echter hadden wij hier graag ook een graantje van meegepikt. Ook felicitaties aan Ouder-Amstel Anders. Zij zijn als winnaar uit de bus gekomen; aan hen nu het initiatief om een nieuw College van B&W te vormen.

Namens het bestuur willen wij bij deze ook het campagneteam en allen die zich hebben ingezet hartelijk bedanken! Moeilijk om iedereen persoonlijk benoemen zonder iemand te vergeten, echter wel een bijzonder dankwoord aan onze campagneleidster, Desy Berndsen (links op de foto hieronder), voor de coördinatie van de campagne en het aanwakkeren van de energie en acties; Heel Ouder-Amstel kleurde D66 groen! Desy bedankt!

De uitslag geeft vele coalitiemogelijkheden om een meerderheid in de raad te realiseren Het is op het ogenblik nog te vroeg om te bepalen of dit met/zonder D66 zal plaatsvinden. Wij houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen! Dank voor jullie steun!

Hartelijke groet,

Bestuur D66 Ouder-Amstel