Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2020

Een nieuw leven voor het Gezellenhuis

Wat een geweldig nieuws dat het Gezellenhuis binnenkort gerestaureerd gaat worden!

 

Al sinds 2009 vonden er gesprekken plaats tussen het college van burgemeester en wethouders en de Urbanusparochie over de ontwikkeling van de parochietuin en de noodzakelijke restauratie van het Gezellenhuis. Een langdurig proces dat niet leidde tot definitieve planvorming met de gemeente. Intussen stond het Gezellenhuis leeg en raakte het steeds verder in verval. En dat terwijl het Gezellenhuis een prachtig en vrij uniek houten rijksmonument in onze gemeente is, waar veel mensen in het verleden lief en leed met elkaar gedeeld hebben. Veel inwoners zouden dat zo graag weer terugzien! Daarom heeft D66 tijdens de raadsvergadering van 11 oktober 2018 het initiatief genomen en met Natuurlijk Belang een motie ingediend waarin de wethouder werd opgeroepen “in overleg met de eigenaar naar mogelijkheden te zoeken om het Gezellenhuis te restaureren en te behoeden voor verder verval”. De motie is toen met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen, aangenomen.

De wethouder heeft in de tussentijd heel veel werk verzet en nu is het dan zo ver: het parochiebestuur heeft besloten om het Gezellenhuis over te dragen aan Stadsherstel, die wel de financiële mogelijkheden heeft om het pand te herstellen en te onderhouden.  De jarenlange leegstand en achteruitgang van een van onze mooie monumenten die ons dorp zo aantrekkelijk maken, wordt gestopt! Na instemming van de gemeenteraad met de transactie en de bestemmingswijziging kan de restauratie beginnen! Iedereen is vast heel benieuwd naar de gerestaureerde versie van het Gezellenhuis en naar de nieuwe functie(s) ervan. Hopelijk kan iedereen over niet al te lange tijd weer echt genieten van dit prachtige monument in onze gemeente.