Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 november 2019

Terugblik thema bijeenkomst met Joris Backer

In de bovenzaal van het dienstengebouw in Ouderkerk kwamen op 25 september
13 democraten bijeen om tezamen met eerste kamerlid Joris Backer het DNA van D’66 op basis van de richtingwijzers te verkennen. Joris Backer is geestelijk vader van de richtingwijzers en nam ons mee in de totstandkoming en hoe deze ook praktisch toe te passen. Hoe mooi zou het zijn als er aan de hand van de richtingwijzers lokale standpuntbepaling kan plaatsvinden. Wat zijn de de dilemma’s waar men tegen aan loopt?

Joris, partijlid van het eerste uur, vertelde hoe D66 van actiepunt gerichte partij uiteindelijk een eigen plek links van het midden heeft veroverd in het bestaande partijenlandschap. Maar wat maakt D66 nu uniek?  Met de beantwoording van deze vraag kan een soort D’66 DNA worden opgesteld. Joris heeft hiervoor tezamen met de Van Mierlo stichting een vijftal richtingwijzers opgesteld. Bij dit proces is ook de buitenwereld betrokken. Welk beeld hebben journalisten en heeft de culturele wereld van standpunten van D66? De ‘Richtingwijzers’ zijn geen geboden maar geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij.

De 5 vastgestelde richtingwijzers betreffen:
1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen;
2. Denk en handel internationaal;
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.
3. Beloon prestatie en deel de welvaart;
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.
4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving;
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.
5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden;

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.
Joris vertelde dat de richtingwijzers een mooie startpositie geven om het gesprek met elkaar te aan te gaan. De richtingwijzers kunnen ook conflicteren en geven ruimte om met elkaar te bespreken welk uitgangspunt in dat geval meer dominant is. Een voorbeeld is de discussie over progressieve belastingen. Waarom moet je meer belasting betalen als je meer verdiend. Vanuit de richtingwijzers kun je redeneren dat sommige mensen meer talenten hebben gekregen, daardoor meer presteren en daarmee hoger beloont mogen worden.  Deze talenten zijn echter tot volwassendom gekomen binnen een maatschappij die we met elkaar financieren (school, gezondheidszorg, etc). Dan is het ook eerlijk om die welvaart met elkaar te delen.  Joris geeft aan dat bijvoorbeeld bij de afdeling van D66 in Amersfoort actief de richtingwijzers worden gebruikt in de afweging van lokale standpunten Voor onze afdeling in Ouder-Amstel wellicht inspirerend om een volgende keer de afdeling Amersfoort te vragen hun ervaringen met ons te delen.

We sluiten de leerzame avond aan de bar in de Vrije Handel af.