Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 oktober 2019

Maandag 28 oktober in Utrecht: Debat onvoorwaardelijk basisinkomen

Het onvoorwaardelijke basisinkomen staat opnieuw op de agenda in de aanloop naar de verkiezingen van 2021.

 

Het gaat goed met Nederland maar niet met iedereen en het kan beter. Het D66 project “Deel de Welvaart” zoekt naar oplossingen voor armoede zonder perspectief, voor een complex en fraudegevoelig sociale zekerheidsstelsel, voor de “armoedeval” bij lage inkomens,  voor ongelijke kansen en de groeiende tweedeling in de samenleving.

Het onvoorwaardelijke basisinkomen is mogelijk een oplossing voor deze problemen en daarom organiseert Deel de Welvaart een debatavond waarin de voors en tegens inhoudelijk worden bediscussieerd. Voor en tegenstanders die over het basisinkomen hebben gepubliceerd gaan met elkaar en met D66-leden in gesprek.

Past het basisinkomen bij de Sociaal-Liberale visie? Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsparticipatie als “gratis geld” wordt uitgedeeld? Is het betaalbaar en hoe gaan de kosten verdeeld worden? Zijn de positieve uitkomsten van experimenten relevant voor de Nederlandse situatie? Wat zijn de gevolgen voor de bestedingen en onze internationale handelspositie? Wie zou een basisinkomen krijgen en hoeveel dan? Allemaal relevante vragen die in het debat aan de orde zullen komen.

De definitieve lijst van sprekers/ panelleden wordt binnenkort bekend gemaakt.

Locatie: ANNE, Veemarktplein 41, 3521 BD Utrecht  nabij Utrecht CS

Datum/tijd: Maandag 28 oktober 2019, aanvang 19.30 uur met inloop vanaf 19.00 uur

Wil je erbij zijn; meld je dan aan via:
https://sociaalliberalisme.d66.nl/?post_type=event&p=278&preview=true

N.b. Het aantal plaatsen is beperkt