Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 maart 2019

Column Sybrig van Keep: Transparantie graag!

Transparantie graag!

Er komen weer verkiezingen aan, de borden met verkiezingsposters voor de politieke partijen staan weer klaar om stemmers te trekken en binnenkort zullen er weer flyers en verkiezingsprogramma’s uitgedeeld worden. Verkiezingen zijn een belangrijke mogelijkheid om richting te geven aan het beleid van onze gemeente, de provincie, ons land of zelfs aan dat van de Europese Unie. Maar merkt een inwoner van Ouder-Amstel eigenlijk wel wat van de resultaten van zijn politieke keuze? Wat doet die politiek en hoe transparant is de manier waarop besluiten genomen worden?
D66 is de partij waar helder en begrijpelijk bestuur altijd voorop staat. En daar is nog veel te verbeteren. Want helaas is de praktijk niet altijd even transparant, niet in Den Haag, niet in Brussel en ook niet in Ouder-Amstel. De politiek wil graag dat de inwoners zich betrokken voelen bij de gemeente, maar weet de inwoner wel waar onze gemeente mee bezig is?
De betrokkenheid van inwoners bij belangrijke onderwerpen zoals de inrichting van het centrum van Ouderkerk, De Nieuwe Kern, de woonboten, het Compierterrein is groot. Maar het is voor inwoners van Ouder-Amstel vaak niet altijd duidelijk welk besluit genomen wordt, is het een tijdelijk of definitief besluit, worden de inwoners gehoord, intensief geraadpleegd of helemaal niet betrokken? Neemt de gemeente de voorstellen van inwoners over en zo niet, waarom dan niet? En wanneer krijgen inwoners duidelijkheid? De documentaire ‘Klem aan de Kade’ over de woonboten liet pijnlijk zien dat dit tot grote onzekerheid bij de bewoners kan leiden.
Voor de gemeente Ouder-Amstel is het de opdracht om – meer dan nu gebeurt- bij haar beleid duidelijk te maken wat de gevolgen hiervan voor de inwoners zijn en in gesprek met hen te gaan. Er is veel kennis en ervaring bij de bewoners waar een beroep op kan worden gedaan. Dat zal betere resultaten opleveren dan achteraf situaties moeten corrigeren.
D66 hoort graag van u.