Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

Het kloppend hart van Ouderkerk

De laatste paar weken is er in Ouder-Amstel veel te doen geweest over het centrumplan Ouderkerk. De plannen die het college heeft gepresenteerd voor een supermarkt op ‘t Kampje, hebben veel weerstand opgeleverd. Bij de hoorzitting van donderdag jl werd door 20 Ouderkerkers met veel passie gepleit voor een andere invulling van ‘t Kampje. Deze grote opkomst laat zien dat de inwoners van Ouderkerk hart hebben voor hun dorpskern en sterk betrokken zijn bij hun gemeente. D66 is dan ook blij dat het college besloten heeft om de plannen in te trekken en samen met de inwoners wil werken aan nieuwe plannen voor een centrum waar de inwoners over lange tijd nog steeds trots op kunnen zijn.

De laatste jaren is er veel gebeurd in het centrum van Ouderkerk en winkels, restaurants en een supermarkt spelen een essentiële rol bij de levendigheid van het dorp. Er zijn nieuwe aantrekkelijke winkels en restaurants bijgekomen. Evenementen zoals de kermis, het Amstel Zomerfestival, het Winterfest, de intocht van Sinterklaas, The Passion en de Pure Markt zorgen voor veel levendigheid in het dorp. ‘t Kampje is daarvoor belangrijk als centrale ontmoetingsplek. Tegelijkertijd staan er rondom het Kampje veel prachtige oude gebouwen. Ook dit cultureel erfgoed moet volgens D66 prominent aanwezig en zichtbaar zijn. Een visie op het centrum van Ouderkerk moet volgens D66 dan ook als uitgangspunt hebben hoe deze rol van ‘t Kampje nog verder versterkt kan worden.

Als iets duidelijk is geworden de laatste weken, dan is het wel dat heel veel inwoners de ontwikkeling van het centrum belangrijk vinden en zich zorgen maken wanneer ‘t Kampje een minder aantrekkelijke functie zou krijgen. Het is erg jammer dat er eerst plannen zijn gepresenteerd die op weinig draagvlak konden rekenen. Het was beter geweest wanneer de inwoners al bij aanvang bij de plannen betrokken zouden zijn geweest. Volgens D66 verdient het huidige proces geen schoonheidsprijs en gaan we ervan uit dat de nieuwe plannen gericht worden op een duurzame toekomst van de dorpskern en op meer draagvlak kunnen rekenen. We vertrouwen erop dat iedereen die zich de laatste weken druk heeft gemaakt over de plannen voor het centrum van Ouderkerk, de komende tijd ook actief zal meewerken bij aan het opstellen van de nieuwe plannen. D66 gaat zich in ieder geval voor inzetten dat inwoners en ondernemers hiervoor volop de gelegenheid krijgen zodat er een mooi plan voor het centrum van Ouderkerk komt.