Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

Column Annemiek van Rooy: Ouder-Amstel bouwt

Jaren geleden was ik actief voor D66 in het lokale bestuur. Na enige tijd van het toneel te zijn geweest ben ik er weer. Sinds mei van dit jaar ben ik fractie-assistent voor D66. Het is flink aanpoten om alles wat er speelt te bevatten. Want er speelt veel in onze kleine gemeente. Vooral het aantal woningbouwinitiatieven, vind ik imponerend. Als inwoner van Duivendrecht vind ik dat dat hoog tijd werd, eindelijk meer plek voor onze jongeren en starters. De woningen aan het Zonnehof vormen het eerste zichtbare begin. En er volgt meer. Entrada, het Amstel Businesspark Zuid, De Nieuwe Kern in het gebied rond het station Duivendrecht en Borchland. Ook in Ouderkerk bestaan plannen; voor diverse kleinere gebieden zoals het manageterrein, en voor het Centrum. De trajecten zijn allemaal in een verschillend stadium, het zal nog jaren duren voordat alles zijn beslag heeft gekregen.

Ik vind het belangrijk dat de politiek de inwoners en andere belanghebbenden in een vroeg stadium betrekt, via participatie. Het woord kent verschillende invullingen. De impact van deze ontwikkelingen op de leefomgeving is zo groot dat participatie hier moet betekenen: samenwerken en meedenken vanaf de start. Dat duurt misschien langer, maar het resultaat is toekomstbestendiger.

Afgelopen weken was ik in Ouderkerk bij informatieavonden over de plannen aldaar. De reacties waren pittig, maar aan de andere kant, wat een kans om zoveel betrokken bewoners en ondernemers te hebben! Ik hoop dat de betrokkenheid bij alle ontwikkelingen zo groot is en ook blijft.

Ik ben daarom blij met het besluit van het College om met het Centrumplan voor Ouderkerk terug te gaan naar de tekentafel. Wat mij betreft niet alleen om meer scenario’s aan te bieden voor inspraakrondes, maar om die scenario’s ook samen met inwoners en ondernemers te ontwikkelen.