Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 oktober 2018

Succesvolle inbreng D66 in raadsvergadering (Gezellenhuis en jongerenhuisvesting)

De gemeenteraad heeft, op voorstel van D66, aan het College gevraagd om actie te ondernemen voor het Gezellenhuis en voor jongerenhuisvesting in Ouderkerk. D66-raadslid Wendela van den Brink stelde samen met Natuurlijk Belang voor dat de wethouder in gesprek gaat met het parochiebestuur over het onderhoud van het Gezellenhuis. Een onderzoek naar jongerenhuisvesting op de locatie aan de Ruysdaelweg in Ouderkerk werd door D66 raadslid Sybrig van Keep, samen met VVD en Ouder Amstel Anders aangevraagd. Beide moties werden door een brede meerderheid in de gemeenteraad ondersteund.
 
Onderhoud Gezellenhuis
Het onderhoud van het Gezellenhuis is al enige tijd een zorgpunt in de gemeente. Het is één van de prachtige rijksmonumenten in onze gemeente. Het pand moet nodig gerestaureerd worden maar er zijn geen tekenen die er op duiden dat enige restauratie van het pand plaatsvindt of op zeer korte termijn zal plaatsvinden. D66 zou het heel erg zonde vinden als het verval op enig moment dusdanig is dat restauratie technisch niet meer mogelijk is en wil verder verval voorkomen. Tijdens de raadsvergadering stelde Wendela van den Brink daarom voor dat de wethouder in gesprek met het parochiebestuur bespreekt welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat het rijksmonument vervalt. Natuurlijk Belang was mede-indiener van de motie. Wethouder Cultureel erfgoed Marian van der Weele deelt de zorgen van de gemeenteraad en zegde toe het gesprek aan te gaan met de eigenaar en de raad binnen twee maanden te informeren over de voortgang.
 
Jongerenhuisvesting
In dezelfde raadsvergadering vroeg D66-raadslid Sybrig van Keep de aandacht voor jongerenhuisvesting in Ouderkerk. Onlangs werd bekend gemaakt dat de vrijwillige brandweer in Ouderkerk gaat stoppen vanwege personele problemen. Het is erg jammer dat dit betekent dat de dorpskern Ouderkerk daardoor geen eigen brandweer meer heeft. Het betekent ook dat er geen nieuwe brandweerkazerne gebouwd zal worden aan de Jacob van Ruysdaelweg. Voor deze locatie Ruysdaelweg zijn nog geen plannen. D66 en VVD vragen daarom aan het College of ze wil onderzoeken of het mogelijk is op deze locatie jongerenhuisvesting te bouwen. Wethouder Barbara de Rijke zegde toe dat zij de mogelijkheden voor jongerenhuisvesting in het onderzoek zal betrekken en de Gemeenteraad daarover binnen enkele maanden zal informeren.