Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 maart 2018

Jan Paternotte bezoekt Ouder-Amstel

Afgelopen maandagavond, 12 maart, bracht D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte een bezoek aan Ouder-Amstel. In ‘Bries’, Ouderkerk a/d Amstel werd hij ontvangen door een enthousiaste club lokale D66-ers en enkele nog zwevende kiezers.
Wethouder en lijsttrekker Marian van der Weele legde hem vervolgens enkele thema’s en prikkelende vragen voor en ook de aanwezigen stelden enkele scherpe vragen. Paternotte ging overal uitgebreid op in en wist, mede dankzij zijn bekendheid met de regio als voormaligs fractievoorzitter in Amsterdam, steeds goed de koppeling tussen landelijke en lokale politiek te leggen. Belangrijke thema’s die werden besproken waren: woningbouw, de bestuurlijke onafhankelijkheid van Ouder-Amstel, de kansen en bedreigingen van toerisme en Schiphol. Paternotte voorziet een mooie toekomst voor Ouder-Amstel waarbij hij hamert op samenwerking met andere kleinere gemeenten en het uitbreiden van de toeristische mogelijkheden. Ten aanzien van verdere uitbreiding van Schiphol weet Paternotte te vertellen dat er tot 2021 geen uitbreiding plaats zal vinden en daarna louter op basis van een formule die ruimte voor uitbreiding biedt op basis van schonere en stillere vliegtuigen. Dit is mede door D66 duidelijk vastgesteld en hier zal niet van worden afgeweken. Aan het eind van de avond wordt Paternotte hartelijk bedankt voor zijn komst en ontvangt hij uit handen van lijsttrekker Marian van der Weele een authentiek Ouderkerks ‘Kek’ bierpakket en een wandelgids voor Ouder-Amstel. Hierop kan Paternotte niet anders dan toe te zeggen Ouder-Amstel spoedig weer aan te zullen doen.